divendres, 8 de maig del 2015

Interior de postguerra

Recentment hem estat fent activitats de síntesi per assolir els conceptes del trimestre i per pràcticar la representació de l'espai amb figura humana integrada per preparar-nos per la Selectivitat. En aquesta activitat en concret se'ns presentava una fotografia d'un interior d'època de postguerra en mal estat i se'ns demanava que dibuixéssim un interior semblant però canviant el punt de vista i incloent-hi com a mínim tres elements que hi havia a la fotografia (en el meu cas, una butaca, una finestra i un quadre) a més d'una figura humana. L'activitat la vam fer en dues sessions de classe i utilitzant una làmina de 50x70cm, com és habitual.

Mida: 50x70cm. Tècnica: retoladors blau i aigua

En aquest exercici vaig decidir fer servir retoladors blaus en lloc de carbonet, que era amb què feia les activitats de síntesi abans, i crec que fent servir retoladors amb una mica d'aigua he millorat.