divendres, 8 de maig del 2015

Disseny d'un gronxador

Una activitat de síntesi de Selectivitat que hem fet recentment a classe de Disseny, treballada en dues sessions de classe, ha consistit en dissenyar un gronxador de dos places per a nens de diferents edats. Després de fer esbossos preparatoris, en una làmina A3 s'hi havia de representar una perspectiva de la proposta i plànols acotats.

Mida: A3 (aprox.) Tècnica: bolígraf negre i retoladors
Els gronxadors que he pensat són un per a nens de parvulari, amb forma de seient per més seguretat, i un per a nens més grans amb forma rectangular i amb dues de les cares el·líptiques i buit per dins, els dos agafats per una corda. L'he pintat de color lila, verd i groc amb retoladors, però per falta de temps no l'he pogut acabar de pintar del tot.