divendres, 27 de febrer de 2015

Disseny d'un petjapapers

Aquesta va ser una activitat de Selectivitat la vam fer just després d'haver treballat a classe la teoria sobre els processos de fabricació i els materials. L'enunciat ens demanava dissenyar un petjapapers, que podia ser produït en qualsevol material i qualsevol implicació tecnològica. En una làmina DIN A3, havíem de representar-hi el petjapapers en una perspectiva on es mostrés el seu volum i on també es mostrés una mà agafant l'objecte per explicar bé l'ergonomia. També s'hi havia d'incloure plànols acotats i un dibuix de la secció del petjapapers per explicar-ne la seva constitució

En un principi vam haver de solucionar l'activitat en una hora a classe per posar-nos a prova, però que després vam poder millorar-la a casa, que és el que vaig fer.

Mida: A3. Tècnica: Llapis de mina, llapis aquarel·lables
El petjapapers que vaig pensar consisteix en un volum allargat i de poca alçada que en els seus laterals fa una corba cap a dins a la meitat de la superfície. Aquest "enfonsament" permet agafar el petjapapers fàcilment.
En la làmina, em vaig equivocar amb els plànols perquè no es corresponen a la secció ni a la perspectiva.