dimarts, 15 d’octubre de 2013

Transformació d'una forma natural

Aquest exercici consistia en escollir una forma natural, transformar-la en una altra i fer-ne una escultura amb plastilina, havent fet prèviament dibuixos de les fases de la transformació. La forma que vaig escollir va ser el xampinyó.

Primera fase

Últimes fases